PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE

"FORTUS"

 
 
 
 

Copyright © 2013 Websitestyle & Nishima Studio

"FACHOWO, RZETELNIE, SZYBKO"

Realizujemy solidnie, tanio i kompleksowo zadania inwestycyjne w zakresie:

Przygotowanie Inwestycji  

 

  • opracowanie koncepcji ofertowych                                            

  • roboty geodezyjne        

  • projektowanie

 

Realizacji Inwestycji  

 

   Roboty instalacyjne C.O., wodnokanalizacyjne i sieci ciepłowniczych:

 

 • zewnętrzne

 • wewnętrzne

 

 Roboty budowlane:

 

 • budynki i budowle

 • obiekty małej architektury

 • nawierzchnie dróg i chodników

 • prace odwodnieniowe

 • przewierty i przeciski

 

 Roboty elektryczne i energetyczne:

 

 • kanały i rowy melioracyjne

 • regulacje cieków wodnych

 • stawy rybne

 • zbiorniki retencyjne

 • budowle hydrotechniczne

 

 Budowle z zakresu ochrony środowiska:

 

 • montaż kontenerowy

 • oczyszczalni ścieków i innych

 • budowa wysypisk i urządzeń utylizacji nieczystości

 

 Usługi sprzętowo-transportowe